PRIVATE JAPAN POPULAR ROUTE + BONUS BOSO NO MURA

PRIVATE JAPAN POPULAR ROUTE + BONUS BOSO NO MURA MT FUJI – KAWAGUCHI – GOTEMBA – ASAKUSA- SHINJUKU – IYASI NO SATO – BOSO NO MURA VILLAGE –  SHIBUYA – TOKYO  EUNO PARK – ODAIBA – GINZA   HARI 1                                       Read More …